Ieteikumi hidromulčas izmantošanai

Ilustrācijā ir grafiski attēloti aptuvenie dažādu tipu, uz koksnes vai celulozes šķiedras, mulču pielietošanas diapazoni. Ievadot maisījumā nostiprinātāja piedevas, var būtiski paplašināt katras škiedras tipa pielietošanas diapazonu. Projekta plānošanas gaitā iesakām konsultēties ar kompānijas speciālistiem optimāla hidrosējas sajaukuma izvēlei.