Profile Products LLC Conwed Fibers hidromulčas

tl_files/Images/Mulch/1000_.jpg

Hydro Mulch® 1000 with SlikShot™

Koksnes mulča hidrosēšanai ar smērvielu komponentu SlikShot, zaļā krāsā; nodrošina porainu preterozijas slāni, kas uzlabo sēklu sadīgšanu.

 • 88% ± 3% zem spiediena termiski apstrādāta koksnes mulča – no mitrumu par 50% vairāk, kā cita veida koksnes mulča
 • 12% ± 3% mitruma
 • Nodrošina auga virszemes daļas un sakņu sistēmas masas palielināšanos par 30% salīdzinājumā ar cita veida koksnes mulču
 • Nodrošina sēklu sadīgšanu par 30% vairāk salīdzinājumā ar citu koksnes mulču
 • Samazina komponentu sajaukšanas procedūru par vienu operāciju mazāk (nav nepieciešamība pievienot nostiprinātāju), kā rezultātā tiek panākta laika un naudas ekonomija
 • Samazina augsnes izskalošanu un palielina zāles sēklu sadīgšanu
 • Uzsūc ūdeni 13.5 reizes vairāk par paša svaru, tādā veidā nodrošinot labvēlīgu vidi sēklu dīgšanai
 • Apmierina un pārsniedz visas noteiktās prasības, kas tiek noteiktas koksnes mulčai
 • Nav toksiska un ir ekoloģiski droša
 • Tiek izsmidzināta ar lāpstiņveida sajaukšanas iekārtas un tilpumsūkņa palīdzību
 • HydroMulch 1000 preterozijas iedarbības ilgums ≤ 3 mēneši, kas ir pietiekams laiks, lai veidotos zāles segums
 • Maksimālais pārklājamās nogāzes garums – 9 m

IEPAKOJUMS: 22.7 kg maiss

tl_files/Images/Mulch/2000_.jpg

Hydro Mulch® 2000

Koksnes mulča ar pievienotu premium klases nostiprinātāju, zaļā krāsā; nodrošina aizsardzību pret eroziju sarežģītos objektos, rada porainu preterozijas slāni, kas veicina zāles maisījuma sadīgšanu.

 • 85% ± 3% zem spiediena termiski apstrādāta koksnes mulča – mitrumu notur par 50% vairāk, kā cita veida koksnes mulča
 • 3% ± 1% nostiprinātāja ir uz guara bāzes, kas ir biezs maisījums labākai aizsardzībai pret eroziju
 • 12% ± 3% mitruma
 • Nodrošina auga virszemes daļas un sakņu sistēmas masas palielināšanos par 30% salīdzinājumā ar cita veida koksnes mulču
 • Samazina komponentu sajaukšanas procedūru par vienu operāciju mazāk (nav nepieciešamība pievienot nostiprinātāju), kā rezultātā iek panākta laika un naudas ekonomija
 • Samazina augsnes izskalošanu un palielina zāles sēklu sadīgšanu
 • Uzsūc ūdeni 13.5 reizes vairāk par paša svaru, tādā veidā nodrošinot labvēlīgu vidi sēklu dīgšanai
 • Apmierina un pārsniedz visas noteiktās prasības, kas tiek noteiktas koksnes mulčai
 • Nav toksiska un ir ekoloģiski droša
 • Tiek izsmidzināta ar lāpstiņveida sajaukšanas iekārtas un tilpumsūkņa palīdzību
 • HydroMulch 2000 preterozijas iedarbības ilgums ≤ 3 mēneši, kas ir pietiekams laiks, lai veidotos zāles segums
 • Maksimālais pārklājamās nogāzes garums – 9 m

IEPAKOJUMS: 22.7 kg maiss

tl_files/Images/Mulch/flex_.jpg

Flexterra™ HP-FGM

Rada elastīgu vidi, augšanas paātrināšanai

Tā ir koksnes mulča ar pašu smalkāko un garāko termiski apstrādāto koksnes šķiedru, bioloģiski sadalās, daudzkomponentu nostiprinātājiem un augsnes kondicionēšanas mikrogranulām.

100 reizes lielāka erozijas intensitātes samazināšana salīdzinājumā ar neaizsargātu augsni.

 • Flexterra tiek izmantota ļoti stāvu un garu nogāžu apzaļumošanai un aizsardzībai pret eroziju
 • Nodrošina 8 reizes ātrāku sēklu sadīgšanu, salīdzinājumā ar sēklām, kuras tiek sētas ar tradicionālu sēšanas metodi
 • Garantē 12 -18 mēnešu ilgu noturību pret eroziju
 • Nav nepieciešams izmantot preterozijas ģeotekstilu
 • ASV ekspertu un neatkarīgo laboratoriju pārbaudīts un apstiprināts
 • Momentāni piestiprinās augsnei
 • Tiek izsmidzināta ar lāpstiņveida sajaukšanas iekārtas un tilpumsūkņa palīdzību
 • 74,5% ± 3,5% - termiski zem spiediena apstrādāta koksnes mulča
 • 10% ± 1% nostiprinošs krustojošos šķiedru komplekss uz hidrokoloīdu bāzes un īpaši aktivētāji
 • 5% ± 1% zigzagformas krustota polimēru šķiedra
 • 10.5 ± 1.5 % mitruma
 • Zaļā krāsā
 • Maksimālais šķiedras garums – 38 m

IEPAKOJUMS: 22.7 kg maiss

tl_files/Images/Mulch/hydro_.jpg

Hydro Blanket® BFM

Pamatā ir saistīta šķiedra.

Izmanto cīņai ar eroziju, ≤ 2:1nogāžu apzaļumošanai. Īpaši piemeklēts nostiprinātājs, droši fiksē uz nogāzes mulčas šķiedru, ievērojami lētāks salīdzinājumā ar preterozijas ģeotekstilu vai velēnu zālāju.

 • Nodrošina nepieciešamo mitruma daudzumu ātrai sēklu dīgšanai
 • Īpaši izvēlētais nostiprinātājs uz nogāzes pamatīgi fiksē mulčas šķiedru
 • Izžūstot, BFM nodrošina gaisa caurlaidīgu, droši nofiksētu segumu
 • Ievērojami lētāks salīdzinājumā ar preterozijas ģeotekstilu vai velēnu zālienu
 • Nav toksisks, ir ekoloģiski drošs, pamatā vielas, kuras bioloģiski sadalās
 • Nepieciešams 24-48 stundas maksimālam ekspluatācijas raksturojumam
 • Hydro Blanket BFM preterozijas iedarbības laiks ir ≤ 12 mēneši
 • 6 reizes paātrina veģetāciju
 • Labākā stāvu nogāžu nostiprināšana par iespējami minimālo cenu
 • 79,5% ± 2,5% zem spiediena termiski apstrādāta koksnes mulča
 • 10% ± 1% speciāls hidrokoloīda nostiprinātājs
 • 10,5% ± 1,5% mitruma
 • Zaļā krāsā

IEPAKOJUMS: 22.7 kg maiss

tl_files/Images/Mulch/terra_.jpg

Terra Matrix® SMM

Koksnes mulča, kuras sastāvā ir palielināta nostiprinātāja deva. Nodrošina no 3-6 mēnešu ilgu aizsardzību pret eroziju, uzlabo sēklu dīgšanu; ideāli piemērots augsnes stabilizācijai uz mēreni slīpām nogāzēm un būvlaukumos; Terra Matrix Stabilized Mulch Matrix teicami noder augsnes stabilizācijai celtniecības objektos.

 • 83% ± 4% termiski apstrādāta koksnes mulča – notur mitrumu par 50% vairāk, kā cita veida koksnes mulča
 • 5% ± 1% speciāli pievienots hidrokoloīds nostiprinātājs
 • 12% ± 3% mitruma
 • Zaļā krāsā
 • Tā tiek uzklāta uz augsnes un nodrošina ar to vienotu sasaisti
 • Izveido preterozijas slāni
 • Nav toksisks, ekoloģiski drošs materiāls, kas bioloģiski sadalās
 • Neapdraud dabu
 • Nav nepieciešams tīkls un metāliskās skavas
 • Tā sastāvā iejaukts nostiprinātājs
 • Nodrošina aizsardzību pret eroziju no 3-6 mēnešiem
 • Uzlabo sēklu dīgšanu
 • Ideāli piemērots augsnes stabilizācijai uz mēreni lēzenām nogāzēm un būvlaukumos
 • Nepieciešams 24-48 stundas maksimālam ekspluatācijas raksturojumam

IEPAKOJUMS: 22.7 kg maiss

tl_files/Images/Mulch/bio_2.jpgtl_files/Images/Mulch/bio_.jpg

BioCover

Mulča ar nostiprinātāju un antipirenu

Atkritumu glabāšanas poligonu ikdienas nosegšanai un laukumu rekultivācijai.

BioCover - ekoloģisks un alternatīvs līdzeklis atkritumu slāņu izolācijai poligonos. Uzklājot BioCover, izveidojas viendabīgs segums, kurš norobežo atkritumus no apkārtējās vides. Novērš nepatīkamu aromātu izplatīšanos, novērš meža dzīvnieku, putnu, grauzēju piekļuvi atkritumiem. Pateicoties augstai mitrumuzsūkšanas spējai, novērš kaitīgo vielu noskalošanu no atkritumu poligona apkārtējā vidē. Pateicoties antipirenu esamībai sastāvā, BioCover būtiski samazina atkritumu pašuzliesmošanas risku atkritumu poligonā.

BioCover ir būtiski lētāks, kā citi alternatīvi un tradicionāli atkritumu poligonu nosegšanas paņēmieni. Materiāls ir viegli uzklājams.

 • Speciāls lipīgs maisījums
 • 51% ± 3% termiski apstrādāta koksnes mulča
 • 27% ± 3% celulozes mulča
 • 10% ± 1% speciāli pievienots hidrokoloīds nostiprinātājs
 • 12% ± 3% mitruma
 • Teicama alternatīva augsnei, koksnes šķeldai un plastikāta plēvei
 • Ekonomē resursus - degvielu, tehniku un cilvēkstundas
 • Maisījums ir zaļā krāsā, vizuāli atvieglo kontrolēt laukuma noklāšanu
 • Samazina nepiejamo laukumu skaitu un iespējamo gāzu uzkrāšanos
 • Novērš no atkritumu poligona notecējušo ūdens sakrāšanos noteiktās vietās, un ūdens iesūkšanos gruntsūdeņos
 • Bloķē dzīvnieku un putnu piekļuvi atkritumiem
 • Augstas absorbēšanas īpašības
 • BioCover - materiāls bioloģiski sadalās un nav toksisks
 • Paātrina atkritumu sadalīšanos
 • Atsakoties no virsējā atkritumu nosedzošā augsnes slāņa, tas samazina virskārtas biezumu
 • Papielinot pieņemto atkritumu daudzumu nemainīgā atkritumu pieņemšanas poligona platībā, ievērojami palielinās poligona izmantošanas laiks
 • Ir atbilstība starptautiskajām ASTM 6523-00 sanitāri-tehniskajām normām

IEPAKOJUMS: 22.7 kg maiss

tl_files/Images/Mulch/seed_.jpg

SeedAide

Ļoti ērta nelieliem projektiem.

Koksnes vai celulozes škiedru granulas, kuras pašas atveras; uzklāj ar izkliedētāju, vai sējmašīnu ar lielu atveri, vai sēj ar rokām.

Sastāvā esošais organiskais nostiprinātājs samazina augsnes eroziju, noskalošanu ar ūdeni un sēklu izskalošanu.